VAHINKOPÄIVYSTYS (p. 050 - 339 7667)

JVT - Jälkivahinkotorjunta yksikkömme on 24/7 valmiudessa.

Vesi-, viemäri- tai palovahingon sattuessa estämme lisävahinkojen syntymistä. Saamme tarvittaessa yhteistyöverkostomme kautta tarvittavat erityisosaajat paikalle, kuten sähkö-, putki-, yms. purkajat/asentajat.

Ota yhteyttä mahdollisimman nopeasti vahingon sattuessa, se vähentää merkittävästi vahingon laajuutta!